Volg ons:

Disclaimer

Disclaimer Dutch Crown IT v.o.f.                         

Artikel 1
In de disclaimer wordt verstaan onder:

a. de webpagina: de gehele website waarop de gebruiker van deze disclaimer een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
b.   de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
c.   gebruik(en): alle activiteiten die plaatsvinden op of met de bovengenoemde website (inladen, lezen, kopiëren etc.). Hierbij geldt als richtlijn de maatschappelijke opvatting wat gebruik van een website is.
d.   u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.
e.   de inhoud: alle informatie die op de bovengenoemde website zichtbaar/opgeslagen is. Hieronder wordt verstaan alle informatie die zich in de broncode en in de database bevindt en op welke manier dan ook is ingebed  in de website. Ook informatie die door een derde direct of indirect op de website wordt geplaatst valt onder dit begrip.
f.   schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Artikel 2
Door de website te gebruiken stemt u in met onderstaande bepalingen.

Artikel 3
De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige of onjuiste informatie op de website. De uitgever zal zoveel mogelijk proberen de inhoud te actualiseren en/of aan te vullen maar is hier niet aan gehouden. De uitgever is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van deze informatie in.

Artikel 4
Alle op de website vermelde prijzen zijn exclusief BTW

Artikel 5
De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht door de inhoud van de website of door de ontoegankelijkheid van de website.

Artikel 6
De uitgever mag vrijelijk beschikken over de website en is er op geen enkele manier aan gehouden enige veranderingen en/of de beëindiging van de website vooraf of achteraf te bespreken met een derde. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of beëindiging.

Artikel 7
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u van de website kopieert, hergebruikt, op de website plaatst of vanuit de website verzendt.

Artikel 8
De uitgever kan het gebruik van de website monitoren en is gemachtigd om geheel naar eigen inzicht u de toegang tot (gedeeltes van) de website te ontzeggen.

Artikel 9
U zal de uitgever en/of elke door de uitgever geautoriseerde betrokkene van de website beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke of buitengerechtelijke maatregelen en veroordelingen, waaronder de kosten voor rechtsbijstand en accountants die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!