Een wereld van revoluties
Onze wereld bestaat al een tijdje. Hoewel er discussie is tussen Christenen en niet-Christenen over de leeftijd van de aarde – de eerste groep denkt dat de aarde zo’n 6000 jaar oud is en er mensen tegelijk met dinosaurussen hebben geleefd, terwijl de tweede groep denkt dat de aarde ongeveer 4.5 miljard jaar oud is en er al 200.000 jaar mensen zijn – is zeker dat er al geruime tijd mensen op aarde rondlopen. In deze tijd hebben wij als mensheid voor vele revoluties gezorgd.

Vanaf het eerste vuur dat door de mens is gemaakt zijn wij op miraculeuze wijze als enige ‘dier’ op aarde doorgegroeid in ons denken en kunnen. Copernicus toonde aan dat de aarde om de zon draait, en niet andersom. Darwin, die – hoewel ook hier discussie over bestaat – heeft aangetoond dat de mens als schepping van God niet langer een houdbaar idee is en dat we zijn geëvolueerd uit een aapachtige voorouder deed ook een duit in de zak. Freud hielp het idee van de redelijke mens om zeep. Veel van wat wij doen, zo zei hij, doen wij onbewust en niet elke beslissing is rationeel. Ten slotte hebben Watson, Crick en Franklin de mensheid een enorme stap vooruit laten zetten door het blootleggen van de bouwstenen van het leven: het DNA.

De digitale revolutie
Al deze revoluties in het denken hebben ook revoluties in de techniek met zich meegebracht. Volgens velen zijn er tot nu toe twee grote technische revoluties geweest: de neolithische revolutie (de overgang van een samenleving van jager/verzamelaars tot een samenleving van mensen die in nederzettingen woonden en aan landbouw en veeteelt deden) en de industriële revolutie waarin van analoge technologie werd overgestapt naar mechanische en elektronische technologie.

Sinds kort kan aan dit rijtje een nieuwe revolutie worden toegevoegd: de digitale revolutie. Hiermee wordt de overgang naar een hele nieuwe manier van communiceren en data-opslag bedoeld. Dit natuurlijk allemaal dankzij het internet.

Al ligt de tijd van de postduif en de Pony Express al lang achter ons, we bevinden ons nu echt in een andere wereld. De snelheid en het gemak waarmee data verstuurd en opgeslagen kan worden, gecombineerd met de nieuwe communicatiemogelijkheden zorgt voor groot gemak. Aan de andere kant echter, brengt deze nieuwe wereld ook enorme problemen met zich mee. Vragen als hoe het zit met onze privacy en of het wel goed voor mensen is om zoveel via internet en minder ‘in het echt’ te communiceren rijzen.

(Juridische) vraagstukken
Daarbij brengt deze revolutie ook grote juridische vraagstukken met zich mee. Hoe zit het bijvoorbeeld met eigendom op het internet? Is het E-book dat je (betaald) downloadt ook echt jouw eigendom en mag je het dus verkopen? Betekent dit dan ook dat je je schuldig maakt aan diefstal als je iemands computer hackt en dit bestand kopieert? Of: ben ik aansprakelijk als iemand in een reactie op dit artikel iemand anders met de dood bedreigt of een foto van een hakenkruis plaatst omdat deze website van mij is? Op al deze vragen zijn vaak nog geen duidelijke antwoorden en het is van het grootste belang om deze wel snel te vinden.

De politiek toont zich bereid over deze vraagstukken mee te denken, maar het grote aantal niet-effectieve wetten dat de afgelopen jaren is doorgevoerd laat zien dat de benodigde kennis op dit moment nog grotendeels ontbreekt. Op deze blog zal ik schrijven over deze nieuwe wereld, en dan vooral in combinatie met de juridische kant ervan. Wat zijn de nieuwe wetten en zijn deze nuttig of doet de wetgever maar wat?

Wat het antwoord ook zal zijn, we leven in een interessante tijd. Dat is een ding dat zeker is.

 

Wiebe